It's with a heavy heart, that we have decided to close down the Jube platform, and renting will no longer be possible. - We want to thank all of you who have supported the project and helped Jube become a reality.

Stay safe and take care.

The Jube team

Vilkår og
betingelser på Jube

Her finder du Jubes terms of use. Hvis du har spørgsmål eller hvis der er noget du er i tvivl om, så tøv ikke med at kontakte os

Det skal du vide

Ved oprettelse af en profil på Jube.co accepterer du vores vilkår og betingelser som du finder nedenfor. Er du i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte os!
For brugen af Jube pr. 1. April 2019

Disse vilkår og betingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) regulerer adgangen til og anvendelse af den platform (herefter kaldet ”Platformen”), som Jube ApS (CVR-nr. 39712903), Bregnerødgade 10 st. tv., 2200 København N. (herefter kaldet ”Jube”) stiller til rådighed for sine brugere (lejer/udlejer). Brugere omtales herefter som ”dig”, ”din, ”du”, etc.


Din adgang til og brug af Platformen kan alene ske med dit foregående samtykke. Det er vigtigt, at du læser disse Betingelser, forinden du benytter Platformen.


Der gælder supplerende vilkår for dele af Platformen, jf. afsnittet ”Tjenester og indhold fra tredjemand” nedenfor, og du vil skulle acceptere sådanne særlige vilkår, forinden benyttelse påbegyndes. Supplerende vilkår gælder i tillæg til nærværende Betingelser, og ved uoverensstemmelse gælder de supplerende vilkår forud for nærværende Betingelser.


Disse Betingelser samt supplerende vilkår kan ensidigt ændres af Jube. I tilfælde af ændringer får du meddelelse herom ved næste login på Platformen, og ved fortsat brug af Platformen efter modtagelsen af en sådan meddelelse samtykker du til ændringerne. Meddelelse herom kan også ske via e-mail eller via andre kontaktoplysninger, du har afgivet.Platformen

Platformen udgør en teknologiplatform, som sætter brugerne i stand til via deleøkonomi at udnytte enkeltstående aktiver i perioder, hvor ejeren ikke selv skal benytte det pågældende aktiv. I den forbindelse præciseres, at Jube alene formidler kontakten mellem brugerne, da brugerne selv arrangerer, planlægger og aftaler vilkår for leje af et eller flere aktiver (herefter kaldet en ”Lejeaftale”). Enhver Lejeaftale indgås uden nogen form for ansvar for Jube, det være sig i relation til Lejeaftalens indhold og vilkår, mangler og reklamationer.


Al information vedrørende aktiver udbudt via Platformen beror alene på oplysninger fra den bruger, der udbyder aktiverne til deling, og Jube påtager sig ingen forpligtelse til at gennemgå de enkelte brugeres profiler eller de aktiver, der udbydes til leje.


Du kan oprette dine annoncer og andet indhold i relevante kategorier eller områder og accepterer ikke at gøre følgende:

 • Overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven
 • Overtræde nærværende Betingelser
 • Bruge usande eller vildledende oplysninger
 • Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at udleje forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
 • Distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil
 • Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Jube eller andre af Jube’s brugere
 • Belaste Jube’s infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Platformen
 • Kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Platformen og indsamle indhold til noget formål uden Jube’s udtrykkelige tilladelse
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Platformen og indsamle indhold til noget formål uden Jube’s udtrykkelige tilladelse
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres samtykke
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til Jube’s ydelser

Platformen stilles til rådighed som en begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig, ikke-overdragelig licens. Licensen omfatter adgang til og brug af de applikationer, Jube stiller til rådighed.


Du må ikke kopiere, ændre på indholdet, omgå systemet eller distribuere Platformen eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker eller andre ejendomsrettigheder eller på anden vis udnytte Platformen bortset fra som udtrykkeligt tilladt til ovenstående formål.


Ved oprettelse af indhold på Platformen giver du Jube og hermed koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold, herunder data, tekst og billeder. Jube gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.


Du giver derudover Jube ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold, du opretter på Platformen, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af Platformen eller Jube’s øvrige tjenester, eller tjenester hvortil det pågældende indhold er overført.


Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Platformen.


Platformen stilles til rådighed ”as-is”, dvs. Jube garanterer ikke, at Platformen eller nogen del deraf fungerer på specifikt hardware eller enheder. Der garanteres ikke en specifik oppetid, og du skal selv sørge for fornøden beskyttelse mod virus, malware mm., idet Jube naturligvis implementerer rimelig beskyttelse af data og system i softwaren og på den hardware, som Jube benytter.


Der ydes ikke kompensation for funktionsfejl eller forsinkelser.Brugerkonti

Du skal oprette en brugerkonto og i den forbindelse afgive de oplysninger, som Jube fra gang til gang måtte kræve. Du skal være mindst 18 år gammel, og Jube kræver verificering af din identitet med dit NemID eller lignende identifikation. Ved oprettelsen skal du indsende visse personlige oplysninger samt mindst en gyldig betalingsmetode (enten et kreditkort eller en accepteret betalingspartner). Du er selv ansvarlig for, at de afgivne oplysninger til enhver tid er korrekte og ajourført, hvilket skal ske via din personlige brugerside.


Når du ønsker at blive registeret som bruger, vil du blive bedt om at afgive personlige oplysninger om blandt andet navn, adresse, e-mail, telefonnummer m.v. Som bruger giver du derfor udtrykkeligt samtykke til, at disse oplysninger behandles, opbevares og videregives af Jube til Jube’s samarbejdspartnere, jf. afsnittet ”Tjenester og indhold fra tredjemand” nedenfor.


Platformen må ikke bruges af personer under 18 år, og du må ikke overlade brugen til andre.Lejeaftale

En Lejeaftale regulerer forholdet mellem brugerne (lejer/udlejer) vedr. et eller flere aktiver. Såfremt vilkårene i en Lejeaftale ikke overholdes, herunder de supplerende vilkår der gælder, kan Jube uden varsel lukke din adgang til Platformen og din profil.


Platformen er alene et sted, hvor brugerne kan få kontakt med hinanden, og Jube er ikke, og bliver ikke en del af eller part i Lejeaftalen mellem brugerne.


I det omfang der tegnes en forsikring, fremgår dette af Lejeaftalen, og der henvises til de vilkår, der gælder for den valgte forsikring. Der kan være aktiver, hvor der gælder en obligatorisk forsikring.


Særlige vilkår for et givent aktiv fremgår af Lejeaftalen, og eventuelle skader på et aktiv noteres ved Lejeaftalens begyndelse.


Brugerne har det fulde ansvar for alle oplysninger, herunder billeder, tekst og andet indhold, der annonceres med og efterfølgende anføres i en Lejeaftale.


Hvis en bruger ønsker at indgå en Lejeaftale, kan denne sende en anmodning/forespørgsel. Ved at sende en anmodning og sende din e-mailadresse accepterer du, at Jube gennemfører kommunikation i Jube’s interne kommunikationssystem, herunder at Jube til enhver tid kan tilgå og læse kommunikationen. Dette for at sikre at ingen omgår Platformen og benytter disse men indgår aftale/afregner udenom Jube.


Lejeaftalen indgås via Platformen, og hvis onlinebetaling er aktiveret, kan du betale med dit betalingskort via betalingsgatewayen, der tilbydes af den tredjemandsbetalingsudbyder, som Jube har indgået aftale med.Adgang og kommunikation

Enhver kommunikation via Platformen kan ses af medarbejdere hos og repræsentanter for Jube, og Jube kan uden varsel eller meddelelse herom fjerne eller redigere informationer fra en sådan kommunikation. Jube kan fra tid til anden benytte e-mailservere fra tredjemænd til at sende og spore modtagelse af e-mails med forespørgsler, samt til at analysere mønstret for brug af forespørgselsfunktionen rapporteret af disse sporingssystemer fra tredjemænd.Reparations- eller rengøringsudgifter

Du er ansvarlig for udgifterne til reparation af skader på eller nødvendig rengøring af de aktiver, der fremgår af en Lejeaftale udover skader, som skyldes “normalt slid og ælde”.Betaling

Brugen af Platformen er belagt med betaling til den/dem, som du indgår en Lejeaftale med. Derudover er der betalingsgebyrer og omkostninger til Jube i henhold til Jube’s til enhver tid gældende priser. Du skal anvende den af Jube tilbudte betalingsgateway. Det præciseres, at Jube alene er formidler og på ingen måde indestår for betaling eller hæfter for nogen del af den indgåede Lejeaftale.


Hvis du afbestiller/annullerer en aftale med en anden bruger, skal du muligvis betale afbestillingsgebyr. Oplysninger heraf fremgår af Jube’s hjemmeside. Ansvaret ligger mellem lejer og udlejer at aftale eventuel tilbagebetaling af beløb. Vilkår fremgår af den enkelte Lejeaftale, du indgår med den anden bruger.Tjenester og indhold fra tredjemand

Ved brug af Platformen kan Jube benytte tjenester og indhold fra tredjemand, der sikrer en stabil og brugervenlig drift af Platformen. Du kan læse mere herom i Jube’s datapolitik. Din adgang til Platformen er underlagt vilkårene anført i tredjemands vilkår, og du henvises til at læse mere ved de respektive tredjemænd.


Afgivne brugerdata bliver registreret og opbevaret af Jube som dataansvarlig og i fornødent omfang stillet til rådighed for dig og andre brugere, der ønsker at indgå en Lejeaftale. For at beskytte personlige oplysninger og værne om privatlivets fred, bliver dine data behandlet strengt fortroligt bortset fra foranstående, og Jube sikrer løbende, at it-løsningerne er forsvarlige og behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.


Du må ikke afgive personfølsomme oplysninger om f.eks. religion, race, politiske tilhørsforhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering, helbredsmæssige oplysninger m.v., idet vi ikke har tilladelse til at behandle og videregive disse oplysninger. Såfremt du mod forventning måtte afgive oplysninger herom, forbeholder Jube sig retten til at slette disse uden varsel.


Du kan til enhver tid ved henvendelse til Jube få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og du har til enhver tid ret til at anmode Jube om, at de registrerede oplysninger slettes.Skatter og afgifter

Du er selv ansvarlig for betaling af enhver skat og afgift ved udleje og leje af aktiver mm. I det omfang Jube pålægges at indeholde/opkræve/afregne skat og/eller afgifter, accepterer du, at Jube som følge heraf gør dette og afregner beløb til det offentlige i overensstemmelse hermed.


Derudover er du selv ansvarlig for dine skattemæssige forhold, herunder forskudsregistreringer og skattemæssige opgørelser.Kommunikation

Når du opretter en brugerkonto, accepterer du at modtage bindende beskeder og information vedr. dit Jube og brug via de kontaktinformationer, du oplyser (e-mail, SMS, adresse mm.). Du kan til enhver tid ændre dine valg (med respekt af de minimumskrav der skal overholdes) på din personlige medlemsside.Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Jube kan når som helst, uden varsel og uden ansvar i øvrigt, slette, suspendere eller ændre din profil, såfremt du afgiver ukorrekte oplysninger, handler i strid med nærværende Betingelser eller gældende lovgivning i øvrigt.


Platformen leveres som “den er”. Jube fralægger sig ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Lejeaftalen indgås alene direkte mellem brugerne og uden ansvar for Jube, herunder men ikke begrænset til i forhold til rettidig levering af udstyret, pålidelighed, kvalitet, mængde, stand. Jube er ikke part i Lejeaftalen.


Jube er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte tab, tilfældige, pønale eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste, data, personskade eller ejendomsskade relateret til Platformen og/eller resultaterne fra brug af Platformen.Skadeløsholdelse

Du indvilliger i at skadesløsholde og friholde Jube, dets ansatte, direktion og bestyrelse fra ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der forekommer på baggrund af eller i forbindelse med din brug af Platformen.Tvister

Såfremt der måtte opstå tvist på baggrund af Platformen eller disse Betingelser mellem dig og Jube, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med Københavns Byret som aftalt værneting.


I tilfælde af utilfredshed med Platformen eller vor behandling af en given sag, skal du altid rette direkte henvendelse til os. Hvis ikke vi i fællesskab kan finde en løsning, kan klager indgives til Forbrugerklagenævnet, hvis du er forbruger. Du kan læse mere på forbrug.dk.Diverse

Hvis du har spørgsmål til Jube, Platformen eller disse Betingelser, er du meget velkommen til at kontakte Jube pr. e-mail ved at klikke her