It's with a heavy heart, that we have decided to close down the Jube platform, and renting will no longer be possible. - We want to thank all of you who have supported the project and helped Jube become a reality.

Stay safe and take care.

The Jube team

300.000 kr.
forsikring på Jube

Lej og udlej med ro i sindet. Automatisk og integreret forsikring op til 300.000 kr. i udstyrsværdi i samarbejde med Topdanmark

Sådan fungerer det

Billig og integreret udstyrsforsikring op til 300.000 kr. i udstyrsværdi i samarbejde med Topdanmark

Dækker skade og tyveri

Dækker pludselig skade, indbrudstyveri, brand, elskade, storm og nedbør

Automatisk forsikring op til 300.000 kr.

Integreret forsikring når der udlejes udstyr på Jube. Som lejer og udlejer kan du derfor have ro i sindet

10 mio. kr. i ansvarsforsikring

Som lejer på Jube, medfølger der automatisk en ansvarsforsikring

Mere end 300.000 kr. i værdi?

Så kontakt os! Vi hjælper dig med et hurtigt tilbud, hvis du skal bruge en højere forsikringssum

Elektronisk lejekontrakt

Nem elektronisk underskrift direkte på mobilen ved afhentning og aflevering af udstyr

Lej og udlej
med ro i sindet

Det skal være sikkert og enkelt at leje og udleje filmudstyr på Jube. Sikkerhed er alfa-omega. Vi sørger for at både lejere og udlejere kan føle sig trygge når de booker, lejer og udlejer filmudstyr.

Dette skal du vide

Lej og udlej med ro i sindet. Automatisk og integreret forsikring op til 300.000 kr. i udstyrsværdi i samarbejde med Topdanmark


Hvad dækker udstyrsforsikringen?

Jubes automatiske og integrerede forsikring dækker følgende:

DækningDækningssum – Førsterisiko*
Brand300,000 kr.
El-skade300,000 kr.
Storm og nedbør300,000 kr.
Udstrømning af vand300,000 kr.
Indbrudtyveri300,000 kr.
Pludselig skade300,000 kr.


Hvem betaler forsikring?

Som lejer pålægges der en forsikringspris ved leje. Som lejer kan du altid se den samlede pris inden du sender en booking anmodning til udlejer og betaler. Læs mere lige her.Dækker forsikringen tyveri fra bil?

Forsikringen dækker tyveri fra en aflåst bil. Men vær opmærksom på at forsikringssummen i aflåste biler er begrænset til 208.132 kr. Med mindre bilen er under konstant overvågning eller en bestemt alarm er installeret i bilen. Du kan læse mere om vilkårene længere nede.Hvad dækker forsikringen ikke?

Forsikring dækker ikke bedrageri og simpelt tyveri. Simpelt tyveri indebærer objekter der stjæles uden at være forsvarligt låst inde. - Som lejer pas derfor på at udstyret ikke bliver stjålet når du er på optagelse. Hav derfor det lejede udstyr under opsyn og lad være med at gå fra det. Læs mere her hvordan Jube forhindrer bedrageri og svindel.Hvad er selvrisikoen på forsikringen?

Som lejer er der selvrisiko, skulle der opstå et uheld. - Selvrisikoen pr. skadehændelse er 10 % af udstyrsværdien. Dog mindst 2.000 kr. og max. 5.000 kr.


Erhvervsløsøreforsikring på 300.000 kr. - I samarbejde med Topdanmark

Anvendelse

Udlejning af kamera med tilhørende udstyr via Jube platformen. Forsikringen omfatter kamera med tilhørende udstyr i henhold til lejekontrakt. Droner, fotostudier, køretøjer og helikopter er ikke omfattet af forsikringen.Dækningsområde

Danmark ekskl. Grønland og FærøerneDækning og dækningssum
DækningDækningssum – Førsterisiko*
Brand300,000 kr.
El-skade300,000 kr.
Storm og nedbør300,000 kr.
Udstrømning af vand300,000 kr.
Indbrudtyveri300,000 kr.
Pludselig skade300,000 kr.


Selvrisiko

For forsikringen gælder en selvrisiko af enhver skade på 10 %, dog mindst 2.000 kr. Selvrisikoen kan for den enkelte skade ikke overstige 5.000 kr.Tyverisikring

Det er en betingelse for tyveriforsikringens dækning, at stedet hvor udstyret opbevares skal være tyverisikret efter sikringsniveau 10 skalsikring. Se tillige krav til opbevaring i køretøjer i særlige vilkår. Vilkårenes pkt. 40432.10, 40432.20 og 40432.30 udgår.Pludselig skade

Forsikringen dækker pludselig skade på kamera med tilhørende udstyr jf. vilkårenes punkt 40750. Uanset vilkårenes punkt 40753.20 er forsikringen udvidet til at dække, når udstyret befinder sig udenfor bygning.El-skade

Uanset vilkårenes punkt 40170 er forsikringen udvidet til at dække kamera med tilhørende udstyr.Ran og røveri

Forsikringen er udvidet til at dække ran* og røveri* af kamera med tilhørende udstyr.Dokumentation ved anmeldelse af skade

Er der sket en skade, så læs hvad du skal gøre her. Det er en betingelse for forsikringens dækning, at det ved skadens anmeldelse dokumenteres, at skaden er sket i den aftalte lejeperiode. Skadeanmeldelse udfyldes og indsendes, vedlagt dokumentation (købskvittering) for det beskadiget udstyr.Udlejning

Det er en betingelse for forsikringens dækning, at der forefindes betjeningsvejledning til kamera med tilhørende udstyr og lejer er gjort bekendt hermed. Det er desuden en betingelse for forsikringens dækning, at udstyret udlejes til identificeret lejer ifølge lejekontrakt. Fejludlejning af kamera med tilhørende udstyr til uidentificeret lejer bliver betragtet som bedrageri og er ikke dækket af forsikringen. Bortkomst og manglende tilbagelevering efter udlejning er ikke dækket af forsikringen. - Læs mere her om hvordan Jube forhindrer svindelKamera med tilhørende udstyr i køretøjer

Tyveriskader dækkes udelukkende fra aflåst køretøj. Det er en betingelse for forsikringens dækning, at bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, og de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste og fra kabinen adskilte bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal de anbragte genstande i bilen væretildækket, så de ikke er synlige udefra. Forsikringen dækker ikke genstande der opbevares i køretøj med plast- eller nylonstøbte overdækninger, eller med overdækninger af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende. Tyveriet skal anmeldes til politiet inden for 24 timer efter, at tyveriet er konstateret. Det er en betingelse for tyveriforsikringens dækning, at kamera inkl. udstyr ved arbejdsdagens ophør bliver fjernet fra køretøjet og opbevares i aflåst og lukket bygning.Krav til køretøjer

Hvis summen af kamera med tilhørende udstyr overstiger en samlet værdi på 208.132 kr. (2019), er det herud over en betingelse, at

1) Kamera med tilhørende udstyr og køretøj permanent er overvåget af ejer, lejer eller vagt

eller:

2) Køretøjet er udstyret med tyverialarm. Tyverialarmen skal detektere i førerrum og lastrum, og der skal være alarm med horn og lys ved opbrud, samt sendes en SMS alarm til chaufførens mobiltelefon. Hvis et af ovenstående krav ikke er opfyldt dækkes maksimalt 208.132 kr. (2019)Ordforklaring

Ord markeret med * er beskrevet i Ordforklaringen, 9910-1.Vilkår

Vilkårsnr. 9900-1 Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer, 9905-1 Erhvervsløsøreforsikring og 9910-1 Ordforklaring gælder for forsikringen.


Ansvarsforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Når du lejer udstyr på Jube, medfølger der automatisk en ansvarsforsikring. Her kan du læse detaljer og vilkår.Dækningsomfang

Forsikringen dækker alene ansvar for skade eller tab, som lejeren pådrager sig ved benyttelse af det lejede materiel. Forsikringen er subsidiær og dækker således kun ansvar for skade eller tab, der ikke er dækket af en anden ansvarsforsikring.Sikrede

Enhver person, der lejer udstyr gennem Jube ApSAktiviteter

Udlejning af kameraudstyr m.v. via. Jube platformenDækningsområde

Danmark ekskl. Grønland og FærøerneSelvrisiko

Den ansvarlige skadevolder bærer selv de første 10 % af enhver skade, dog mindst 2.500 kr. Selvrisikoen kan for den enkelte skade ikke overstige 5.000 kr.Varetægt

Opmærksomheden henledes på, at forsikringen, jf. vilkårenes pkt. 20220.20 og 20320.40, ikke dækker ansvar for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af.Retroaktiv dato

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der er konstateret før datoen for forsikringens ikrafttrædelse, eller for skade eller tab forårsaget af handlinger og undladelser, der er begået inden denne.